Kotlíkové dotace – spouští se druhá vlna!

Druhá vlna dotací na kotlíky je tady! Spouští se o rok dříve, než se plánovalo a celkem je pro zájemce připraveno 3 422 miliony korun. Peníze jsou určené na pořízení nového zařízení – konkrétně na plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na biomasu či automatický kombinovaný kotel. Díky dotaci budou moci lidé výrazně ušetřit.

Na co dotaci dostanete:

  • zdroj vč. nákladů na jeho instalaci
  • nová otopná soustava
  • rekonstrukce otopné soustavy
  • projektová dokumentace

Kdo může o dotaci zažádat?

O kotlíkovou dotaci může žádat vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti, která je určená k bydlení, a kde chce vyměnit starý kotel za nový. Podpora na výměnu lokálního zdroje tepla na vytápění je určena jen pro ty budovy, kde se topí pevnými palivy.

Kde a kdy lze zažádat o dotaci

Peníze se budou rozdělovat v jednotlivých regionech. To znamená, že se budou podávat žádosti přímo u jednotlivých krajských úřadů. Kraje mohou žádat o dotace pro své občany od 31. března do 28. dubna 2017.

Konkrétní datum, kdy se budou přijímat žádosti od samotných zájemců, zatím není jasné. Samozřejmě to bude záležet na jednotlivých krajích, jak rychle zareagují na výzvu, která byla momentálně vypsána. Předpokládá se, že však nejzazší termín by měl být konec října 2017. Více informací pak lze zjistit na příslušných úřadech.

Jak velkou dotaci lze získat

Dotace budou dělat 75 – 80 % ceny, maximálně však 127,5 tisíce korun. Také záleží na regionu a typu vybraného kotle. Zájemci žijící v regionech s dlouhodobě znečištěným ovzduším získají dalších 7,5 tisíce korun.

Výměnu kotle v letošním roce je opravdu výhodné. Pokud má člověk v plánu v budoucnu rekonstruovat, tato výměna se mu vyplatí hned dvakrát. Nejenže teď má možnost získat dotaci na výměnu kotle, ale v případě dílčího zateplení pak v příštím nebo přespříštím roce může ještě požádat o dotaci v rámci Nové zelené úsporám, kde mu bude vyplacen další bonus za to, že si v letošním roce vyměnili kotel. Tento bonus se pohybuje kolem 20 až 40 tisíc korun.

Na jaký kotel lze získat dotaci

Dotace budou v této vlně poskytovány na ekologičtější kotle než tomu bylo u minulé. To znamená, že nebudou podporovány kotle na uhlí nebo kombinované kotle s ručním přikládáním. Prosazovat se budou naopak tepelná čerpadla a spalování biomasy.

Nové zařízení pak musí splňovat jak předepsané hodnoty emisí, tak i účinnost. Je tedy nutné pořídit jeden ze schválených výrobků, které naleznete na https://svt.sfzp.cz/. Seznam se však bude ještě doplňovat.

POZOR: Tepelné zdroje využívající obnovitelnou energii, jako jsou tepelná čerpadla, kotle na pelety, dřevo atd., musí být nainstalovány kvalifikovaným topenářem, nebo se vám může stát, že vám nebude dotace uznána.

Nový způsob dotace

Dříve při rozdávání dotací byl problém v tom, že si koupi nového kotle a následné čekání na peníze z dotace nemohl dovolit každý. Nově tomu má pomoci tzv. platba ex ante, díky které nebude třeba zaplatit nový kotel nebo čerpadlo z vlastní kapsy a následně čekat, než přijdou peníze, ale samotná dotace bude odplacena na základě zálohové faktury přímo dodavateli.

Jak o dotaci zažádat?

Co vše budete muset k žádosti předložit, stanoví konkrétní instituce. Každopádně byste si však minimálně měli připravit kromě samotné žádosti následující:

  • Průkaz energetické náročnosti budovy
  • Doklady o stávajícím kotli – fotodokumentace, typ zařízení, výkon, prohlášení o jeho funkčnosti, používaných palivech apod.
  • Písemný souhlas spoluvlastníka/ů nemovitosti

V některých krajích se letos bude žádost podávat elektronicky – konkrétně se jedná o kraj Plzeňský, Jihočeský, Královéhradecký, Jihomoravský, Vysočina, Olomoucký a Moravskoslezský.

V minulosti se dříve dělala ještě tzv. Mikroenergetická opatření, pokud dům nesplňoval požadavky na energetickou třídu C. To v letošním roce již neplatí. Tím se finančně uleví žadatelům a zároveň se z uspořených peněz podpoří více domácností. Díky tomu se do roku 2019 vymění dalších 35 tisíc kotlů.